Mästarverkstad för behärskare av strecken

Mästarverkstad för behärskare av strecken

Grafiker, tecknare, eller andra som arbetar med streck kan ansöka till konstgrafiker  Maija Albrechts mästarverkstad. I ett ca en timmes personliga möte ger Albrecht handledning till konstnärligt arbete. Det antas 2-3 personer till mästarverkstaden, och det kostar 30 €. Anmälning och en kort beskrivning av det egna projektet med några bildprov fram till den 10.7. till adressen [email protected]. Det informeras av de antagna senast den 12.7.

Konstgrafiker Maija Albrecht bor i Degerby i Ingå. I hennes verk ser man intresset för gamla naturvetenskapliga illustrationer. Bildernas utgångspunkt är observerande av verkligheten, man ser bekanta växter och fåglar, men Albrechts framställning leder bilderna alltid över den vardagliga iakttagelsen, de blir vidsynta surrealistiska diktbilder.

“Mina verk är oftast torrnålsgravyrer, porträtt av fåglar, växter och andra detaljer i naturen, tecknade med en vass nål direkt i kopparplåten. Mina bilder blir till i mitt arbetsrum invid djuptryckspressen. Bakom fönstret öppnar sig landskapet, som förser mig med mina motiv. Att följa med naturens kretsgång är en viktig del av mitt arbete. Mitt sätt att teckna upprepar den rytm som finns i årstidernas stilla växlande.

Albrecht har även verkat som lektor i konstgrafik i Bildkonstakademin 2004–2014

PLASTIC FANFARE

PLASTIC FANFARE

Orkesterträning 29.7.–2.8. i Dalsbruk ca. 3 timmar/kväll. Konsert i sammanhang med evenemanget på söndag 4.8. kl 14.00. Du kan anmäla dig till orkestern på [email protected].

Manu Louis, Gjuteriets sensation i fjol, blev så förälskad i Norpas att han erbjöd sig att göra oss en unik komposition med big band. Professionella musiker, frivilliga musikentusiaster och de som har ingen aning om musik får alla delta i kompositionen. Även som solist kan man delta – dansare, sångare, performansartist eller något annat!

Plastic Fanfare ska visa att musik och dess upplevelse är gemensamt som det alltid har varit. Vissa typer av musik har gjorts för långsiktiga professionella spelare, andra för allt folk i karaoke; i denna fanfar finns det lite av båda. Eller kanske finns det något mera. Musik är ett språk och om språk har alla en uppfattning. Så vitt vi vet, finns det ett stort behov att uttrycka sina egna uppfattning. Plastic Fanfare lämnar ingen utanför. Om du vill veta hur en orkester fungerar, anmäl dig med!

Mästarworkshop i fotografi

Mästarworkshop i fotografi

Fotokonstnärerna har möjlighet att ansöka om plats i Sanna Kannistos mästarworkshop. Under den en timme långa workshoppen handleder Kannisto i konstnärligt arbete. Det finns 2-3 platser i workshoppen och priset är 30€ / deltagare. Skicka din anmälan och en kort beskrivning om ditt projekt samt några bildprov senast  10.7..2019 till [email protected] Vi kontaktar de som blivit valda senast 12.7.2019.

Sanna Kannisto har fotograferat naturens artrikedom i 20 år och utvecklat en egen form av fotokonst. I hennes verk möts naturfotografering, fotokonstens väsentliga frågor och vetenskapens sätt att framställa naturen.

Kannisto arbetar ofta tillsammans med naturforskare. Jämsides med fotograferingen av arter behandlar hon även den vetenskapliga visualiseringens koder. Den av Kannisto utvecklade fältstudion fungerar både som laboratorium och som scen för fotograferingprocessen.

Serigrafi workshop

Serigrafi workshop

Serigrafi workshop, där man kan trycka en kass (15 €) och en skjorta (30 €)

Lördag 11:30-14:00 Verkstadens gård.

Vestonomen Maria Keltomäki har givit ett nytt uttryck åt sextio cirkulationsskjortor från armén, vilka kan appreteras i workshoppen med silktryck, med  Maija Albrechts bildmotiver och Norpas tecken. Tekniken handleds av bildkonstnär Johanna Turunen från Joensuu.

BYGG ETT EGET ELEKTRONISKT INSTRUMENT!

BYGG ETT EGET ELEKTRONISKT INSTRUMENT!

Lördag vid Masugnen 11:30 – 13:30. OBS, endast tio platser, materialkostnad 10 €.


Kom och laga ett eget litet elektroniskt instrument NORP, eller en Njorp till Tuomos workshop. Vi bygger en liten grej som det kommer rikligt med surr och gnissel ur. Du lär dig, hur det elektroniska ljudet bildas, och att löda några komponenter till ett kretskort. Om du känner till Arduino programmeringen, berättar jag hur man kodar nya surrljud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet om elektroniska byggarbeten, men barn i lågstadieåldern eller yngre borde ha en ung eller vuxen assistent med.

Ljudsampel: Priiiiiiiph-wup-wup-wup-shtzs-tsih-tsih-tnöööööt.

Tuomo Tammenpää från Kimito är en designer, företagare och konstnär som har arbetat med workshopping och att lära tillsammans redan länge.

Nyfikenhet, experimentering och att dela de gemensamma fynden är en central del av hans arbetsmetoder med både vuxna och barn. Tuomo har handlett elektroniska sysselverkstäder för nybörjare och lite mer avancerade också, från väst till öst.

Teckning av levande modell- workshop

Teckning av levande modell- workshop

På lördagen  16:00-17:00 I skogen, samling vid Masugnen

Johanna Turunen och Huck Middeke: Teckning av en levande modell
Bildkonstnären Johanna Turunen från Joensuu håller en teckning av levande modell- workshop, där modellen är den tyskfödda vildmarkstränaren och aktivisten Christof ”Huck” Middeke. Turunens och Middekes workshop verkställs ute, och räcker ungefär en timme.

Intensivkurs i sångteknik

Intensivkurs i sångteknik

Bariton Jazmín Martorells intensivkurs i sångteknik på lördag och söndag kl 10.00- 13.00. Max 20 personer. 30€. Köp biljett.

Vad har bel canto, rock, jazz, rap, blues, lied, pop och heavybrummande för gemensamt? Människans röst och Jazmin Martorells sångkurs!

På kursen övas den klassiska sångtekniken bel canto.

Martorell, som tröttnade på sitt liv och arbete som operasångare och sånglärare i Toulouses musikakademi har de senaste 15 åren varit nomad, och lärt sångteknik för olika opera- och sånggrupper i Frankrike, Iran, Brasilien, Réunion, Mexiko, Indien och Spanien. För Jazmin är varje människoröst viktig. Strunt i stilen, bara alla sjunger!

Jazmin är ett vilt barn men också en gammal maestro, som leder våra kroppar in i sångsinnets primitiva känslighet, vare sig du är en nybörjare, erfaren sångare eller nytt löfte. Det är inte fråga om någon talent-kurs, tävling eller liknande, utan något viktigare: att hitta sin egen röst.

Syntetisatorer och elektronisk musik för nybörjare

Syntetisatorer och elektronisk musik för nybörjare

Masugn, lördag  14:00 – 16:00

Välkommen att delta i pop up -workshoppen där du kan prova på  ljudproduktion med syntetisatorer och sensorer. Vi kopplar ihop modularsyntetisatorer till ett sinsemellan kommunicerande orkesternätverk. Elströmmen förvandlas till ljudvågor och ljudvågen omformas med syntetisator till något helt annat – är resultatet oljud, rytm, harmoni eller vad? Kom och testa!

Workhoppens handledare: musiker Antti Tolvi, planerare Tuomo Tammenpää och Laura Naukkarinen (Lau Nau), kompositör och artist. Laura komponerar elektroakustisk musik i en bred skala. Alla tre är bosatta i Kimitoön.

Verkstad för upprorisk broderi

Fjällstugan lördagen 3.8. kl 13-15. Ingen förhandsanmälan, gratis.

Bildkonstnären Sara Ilveskorpi lär oss det upproriska broderiets hemligheter.

Broderi som teknik räknas ofta som  “kvinnogöra”, och de har inte nödvändigtvis varit uppskattade i vårt samhälle. Å andra sidan var broderi en viktig del i suffragetternas aktivism i kvinnorörelsen i början av 1900-talet. Broderi med olika återanvända textilier var deras uttrycksmedel. Suffragetterna kämpade för kvinnors lika värde, nu kämpar man för naturens lika värde.