Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on nybyggis-nybyggningen-770x700.png
Norpas-residens: Nybyggningen 1890

DALSBRUK 1686

Dalsbruk är en ort med cirka 1 700 invånare året om.

År 1686 byggdes den första Masugnen i Dalsbruk  och fram till år 2012 hade byn en egen järnfabrik. Det är framförallt industrialiseringen och järnverket som har påverkat Dalsbruks utformning.

Museiverket har utsett Dalsbruks historiska industriområde till en nationellt signifikant kulturmiljö. En del av brukets gamla byggnader har restaurerats i början av 2000-talet. Kännetecknande för de gamla bruksbyggnader är att de delvis eller helt är byggda av slaggsten. De äldsta bostadshusen i Dalsbruk är byggda på 1700-talet.

År 2016 valdes Dalsbruk till årets by i Egentliga Finland.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on IMG_20190115_153321.jpg
Tillsammans är vi en grupp Tuomas Korkalo 2018

Norpas-Residens och Artpark

Norpas strävar efter att skapa minst ett konstverk varje år runt Taalintehdas, som gradvis kommer att bli en samling av offentliga konst, ett offentligt konstgalleri, ”Artpark”.

Idén började 2017, då den spanska miljökonstnären Joaquin Jara publicerade sitt miljökonstverk ”Portrait of the Daffodil” på Norpas-festivalen i Masugn dammen. År 2018 gjorde Tuomas Korkalo ett verk för byn ”Tillsammans är vi en grupp”. Redan 2014 producerade Norpas Johanna Turunens ”Blå himmel” väggmålning i utkanten av marknaden.

Syfte är att den största delen av konstnärer som besöker residensen producerar bildkonst- och miljökonstverk till Dalsbruk by.

Konstnärerna väljs till residensen med en öppen ansökning, vars tyngdpunkter är miljökonst, bildkonst, offentlig konst, att delta i samfundet, ekologi och verkets hållbarhet. I en del av ansökningarna betonar man speciellt deltagandet i samfundet, alltså skall konstnären
på något sätt delta i bysamfundet, till exempel genom workshoppar, deltagande konst, samfundskonst, föreläsningar eller andra deltagande åtgärder.

En del av verken finns i bebyggd miljö utspridda i bruksbyn, en del finns i naturmiljön längs med Dalsbruks storartade utflyktsrutter och naturstigar.

Norpas rf erbjuder konstnärerna en residensbostad till användning för planeringen och produceringen av verket.

2019

MILJÖKONSTNÄR JOAQUIN JARA IGEN I DALSBRUK
I våras var den spanska miljökonstmästaren Joaquin Jara residenskonstnär. Jara hade redan tidigare år 2017 varit och producerat ett miljökonstverk under Norpas-festivalen i Dammen i Dalsbruk. Verket togs dock bort på grund av en missförståelse, och efter det har man letat efter ett nytt mål till verket. I maj kom Jara tillbaka och nyinstallerade verket i det Lilla Masugnsträsket i Dalsbruk, som ägs av Konstsamfundet.

Dessutom höll Jara en föreläsning om miljökonst och förgänglig konst -begreppet.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Joaquin-Jara.jpg
Joaquin Jara arbetar i Dalsbruk

SOMMARENS RESIDENSKONSTNÄRER OONA TIKKAOJA JA OUTI LINNOSSUO
Till sommarens residenskonstnäransökning deltog i allt 25 konstnärer/konstnärgrupper mångsidigt från olika konstgenrer runt Finland och från utlandet. Kuratorgruppen berättade i kommentarerna, att förslagen var av mycket hög standard och mångsidiga. Valet var svårt, och det visar hur intressant Kimitoön och Dalsbruks omgivning och dess mångkonstnärliga Norpas-festival ses bland miljökonstnärerna.

Till sommarens 2019 konstnärer i Norpas-residensen valdes bildkonstnär Oona Tikkaoja och instruktören i expressivt konstarbete Outi Linnossuo. Tikkaoja och Linnossuo producerar under sommaren tillsammans med konstnärer från Kimitoön ett verk med namnet Gömleken – Dalsbruk. I verket lagar de lokala konstnärerna formar, som stöps till miniatyrstatyer av brons, och de placeras runt byn i Dalsbruk till överraskning och för människorna att hittas. Utöver de fysiska statyerna digitaliserar man en Gömleken-rutt i kartbottnet, med vars hjälp man kan leta efter statyer och samtidigt möjligen lyssna till historier som deras formare berättat om dem.

Sommarens residensperiod och det offentliga konstverket produceras tillsammans med Norpas rf, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund samt Kimitoöns kommun.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Maalaus2-770x562-770x562.jpg
Johanna Turunens Blå himmel (2014) utexamineras

RESIDENS NYBYGGNINGEN 1890

Residens ligger i den gammal loftgångshus från slutet av 1800-talet. Lägenheten är sammansättat av två ursprungliga arbetarbostäder. Lägenheten har ett kök (ved och elektrisk spis) och två rum, vardera med sängar för totalt tre personer. Partner / familj och husdjur är tillåtna i bostaden.

Lägenheten har inte egen toalett eller dusch, inget rinnande vatten, men husets invånare använder gemensam toalett samt dusch och bastu. Den gemensam bastu kan bokas dagligen.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on IMG_20190206_092702-e1556805842169-770x700.jpg
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on IMG_20190206_092309-770x700.jpg