Fredag, 2.8. Gjuteri kl 0:30

År 2016, någonstans i södra Europa på bergtrakten vandrade en ensam musiker. Han försökte hitta lösningen på livets krångliga frågor. Frågor som till exempel varför ett one man’s band aldrig har tillräckligt med händer för att spela symbaler. Musikern vandrade och vandrade tills han mötte en koskalle med horn. Som styrd av en magisk kraft provade musikern skallen på huvudet. Vem skulle inte någon gång i livet ha velat sticka ut tungan och beröra en isig metallstång? Eller sticka in huvudet i en skalle av ett avlidet djur? Nu hade musikern hittat lösningen! Han var inte längre ensam. Vurro såg dagsljuset!

Vurro är en kombination av en musiker och en död ko. Den är brutal, animalisk men samtidigt mänsklig. Vurro är från en annan planet, men samtidigt ändå så jordnära. Vurro är försvunnen, en återuppfunnen naturrelation, Vurro är ekologi och kreativ återvinning. Vurro är rock’n roll.