Outi Linnossuo och Oona Tikkaoja

FRE 2.8. klo 14:30 Avfärd från Gjuteriets gård  | lansering av miljökonstverk.

Oona Tikkaoja & Outi Linnossuo är årets residenskonstnärer i Norpas, som gör ett permanent konstverk för Dalsbruk. Verket ”kurragömma” kombinerar samhällskonst och skattjakt.