2.- 4.8. Masugnsgalleri: Fågeln, skalbaggen och andra grannar-utställning

Fredag 15:30 vernissage

Lördag kl 16:30 – 17:00 Gjuteri: Artis talk

Mästareverkstad

Konstgrafiker Maija Albrecht bor i Degerby i Ingå. I hennes verk ser man intresset för gamla naturvetenskapliga illustrationer. Bildernas utgångspunkt är observerande av verkligheten, man ser bekanta växter och fåglar, men Albrechts framställning leder bilderna alltid över den vardagliga iakttagelsen, de blir vidsynta surrealistiska diktbilder.

“Mina verk är oftast torrnålsgravyrer, porträtt av fåglar, växter och andra detaljer i naturen, tecknade med en vass nål direkt i kopparplåten. Mina bilder blir till i mitt arbetsrum invid djuptryckspressen. Bakom fönstret öppnar sig landskapet, som förser mig med mina motiv. Att följa med naturens kretsgång är en viktig del av mitt arbete. Mitt sätt att teckna upprepar den rytm som finns i årstidernas stilla växlande.

Albrecht har även verkat som lektor i konstgrafik i Bildkonstakademin 2004–2014