På lördagen  16:00-17:00 I skogen, samling vid Masugnen

Teckning av en levande modell-worksop

Bildkonstnären Johanna Turunen från Joensuu håller en teckning av levande modell- workshop, där modellen är den tyskfödda vildmarkstränaren och aktivisten Christof ”Huck” Middeke. Turunens och Middekes workshop verkställs ute, och räcker ungefär en timme.