Bildvisning och artist talk. Valimo, lördag 2.8. kl 11:30-12:30, 5 €

Workshop inom foto.

Sanna Kannisto har fotograferat naturens artrikedom i 20 år och utvecklat en egen form av fotokonst. I hennes verk möts naturfotografering, fotokonstens väsentliga frågor och vetenskapens sätt att framställa naturen.

Kannisto arbetar ofta tillsammans med naturforskare. Jämsides med fotograferingen av arter behandlar hon även den vetenskapliga visualiseringens koder. Den av Kannisto utvecklade fältstudion fungerar både som laboratorium och som scen för fotograferingprocessen.