Det är rent av livsviktigt att låta alla blommorna blomma

Gjuteri, lördag 13.00 -14.30 5 €

Antti Majava: Den livsuppehållande mångfalden – föredrag

György Ligeti: Poéme symphonique, ett verk för 100 mekaniska metronomer


De livsuppehållande systemen är enligt en naturvetenskaplig konsensus hotade på grund av människans ohållbara verksamheter. Utöver klimatförändringen hotas vi och alla andra arter av att naturens mångfald smalnar av och dessutom föroreningar, kemikalisering, förändringar i markanvändning och otaliga andra ekologiska kriser. Det är viktigt att identifiera alla ogynnsamma utvecklingsförlopp och deras varandra förstärkande och påskyndande samverkan.

Tillväxtens gränser har varit kända sedan årtionden, men konsumtionen och utsläppens ökning har man inte kunnat tygla ens i ett civiliserat samhälle som Finland. Miljökrisen måste därför ses också som en social och kulturisk kris. Vi klarar inte av att agera som realiteterna kräver, och denna oförmåga hotar kontinuiteten av våra kulturer. Den teknologiska utvecklingen räcker enligt forskarnas majoritet inte till att hålla krisutvecklingen i schack. Det behövs förändringar i beteende, handlingssätt och kulturella ideal. Därför är Norpas kulturfestival just det rätta stället att diskutera hur vår mänsklighet som hotar klimatet och skapar ångest hos oss själva kan anpassa sig till de livsuppehållande systemens ramar.


Antti Majava blev utexaminerad från Bildkonstakademin och ska doktorera i Helsingfors universitet. Han är grundarmedlem i BIOS-forskningsenheten och i Mustarinda-sällskapet. Majava har i sitt arbete fört samman experter och synvinklar inom vetenskap, konst och andra områden, samt skapat plattformar för att konsolidera och testa konstnärliga och vardagliga praxis. I sin avhandling som utnyttjar socioekologiska metoder forskar han kring naturens, samhällets och vetenskapens påverkan i konstfenomenens utveckling och likaledes konstens roll i socioekologiska och vetenskapliga brytningstider.

Antti Majava

*BIOS menar på programmeringsspråk Basic Input Output System och på grekiska god/ordentligt liv. (Källa Sitra)