Hexvessel – band

Sanna Kannisto – fotokonstnär

Maija Albrecht – konstgrafiker

Manu Louis – musiker

Jazmin Martorell – operasjungare

Antti Majava – bildkonstnär, forskare

Mara Balls – band, rockmusik

Raul Cantizano & Dario de Moral – band, avantgardisk flamenco

Johanna Turunen  bildkonstnär

Christof ”Huck” Middeke – aktivist, vildmarksguides

Sara Ilveskorpi – bildkonstnär

Jenni Nikinmaa – poet

Ohrwurm – duo

Piirpauke – band, världsmusik

Frank, Frank, Frank – band, kontpopp

Ville Tanttu – regissör, filmfotograf

Antti Tolvi – ljud konstnär

György Ligeti – kompositör (1923-2006)

Tuomo Tammenpää – designer, konstnärs

Lau Nau – musiker

Trio Kari Ikonen, Petri Kautto, Yrjänä Sauros– ensemble

FISQ – Free Improvisation String Quartet – ensemble

Katariina Lillqvist – animatör

Vurro – musiker

Fantazio – musiker

Fri konst

Keho-kollektiv

Duo AE

T-pop duo

Turun Anikistit

Maanväet

Kommenttiraita

Hanna Vilander