Mästarworkshop i fotografi

Fotokonstnärerna har möjlighet att ansöka om plats i Sanna Kannistos mästarworkshop. Under den en timme långa workshoppen handleder Kannisto i konstnärligt arbete. Det finns 2-3 platser i workshoppen och priset är 30€ / deltagare. Skicka din anmälan och en kort beskrivning om ditt projekt samt några bildprov senast  10.7..2019 till [email protected] Vi kontaktar de som blivit valda senast 12.7.2019.

Sanna Kannisto har fotograferat naturens artrikedom i 20 år och utvecklat en egen form av fotokonst. I hennes verk möts naturfotografering, fotokonstens väsentliga frågor och vetenskapens sätt att framställa naturen.

Kannisto arbetar ofta tillsammans med naturforskare. Jämsides med fotograferingen av arter behandlar hon även den vetenskapliga visualiseringens koder. Den av Kannisto utvecklade fältstudion fungerar både som laboratorium och som scen för fotograferingprocessen.