Serigrafi workshop

Serigrafi workshop, där man kan trycka en kass (15 €) och en skjorta (30 €)

Lördag 11:30-14:00 Verkstadens gård.

Vestonomen Maria Keltomäki har givit ett nytt uttryck åt sextio cirkulationsskjortor från armén, vilka kan appreteras i workshoppen med silktryck, med  Maija Albrechts bildmotiver och Norpas tecken. Tekniken handleds av bildkonstnär Johanna Turunen från Joensuu.