BYGG ETT EGET ELEKTRONISKT INSTRUMENT!

Lördag vid Masugnen 11:30 – 13:30. OBS, endast tio platser, materialkostnad 10 €.


Kom och laga ett eget litet elektroniskt instrument NORP, eller en Njorp till Tuomos workshop. Vi bygger en liten grej som det kommer rikligt med surr och gnissel ur. Du lär dig, hur det elektroniska ljudet bildas, och att löda några komponenter till ett kretskort. Om du känner till Arduino programmeringen, berättar jag hur man kodar nya surrljud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet om elektroniska byggarbeten, men barn i lågstadieåldern eller yngre borde ha en ung eller vuxen assistent med.

Ljudsampel: Priiiiiiiph-wup-wup-wup-shtzs-tsih-tsih-tnöööööt.

Tuomo Tammenpää från Kimito är en designer, företagare och konstnär som har arbetat med workshopping och att lära tillsammans redan länge.

Nyfikenhet, experimentering och att dela de gemensamma fynden är en central del av hans arbetsmetoder med både vuxna och barn. Tuomo har handlett elektroniska sysselverkstäder för nybörjare och lite mer avancerade också, från väst till öst.