Syntetisatorer och elektronisk musik för nybörjare

Masugn, lördag  14:00 – 16:00

Välkommen att delta i pop up -workshoppen där du kan prova på  ljudproduktion med syntetisatorer och sensorer. Vi kopplar ihop modularsyntetisatorer till ett sinsemellan kommunicerande orkesternätverk. Elströmmen förvandlas till ljudvågor och ljudvågen omformas med syntetisator till något helt annat – är resultatet oljud, rytm, harmoni eller vad? Kom och testa!

Workhoppens handledare: musiker Antti Tolvi, planerare Tuomo Tammenpää och Laura Naukkarinen (Lau Nau), kompositör och artist. Laura komponerar elektroakustisk musik i en bred skala. Alla tre är bosatta i Kimitoön.