Fjällstugan lördagen 3.8. kl 13-15. Ingen förhandsanmälan, gratis.

Bildkonstnären Sara Ilveskorpi lär oss det upproriska broderiets hemligheter.

Broderi som teknik räknas ofta som  “kvinnogöra”, och de har inte nödvändigtvis varit uppskattade i vårt samhälle. Å andra sidan var broderi en viktig del i suffragetternas aktivism i kvinnorörelsen i början av 1900-talet. Broderi med olika återanvända textilier var deras uttrycksmedel. Suffragetterna kämpade för kvinnors lika värde, nu kämpar man för naturens lika värde.