Suomalaisia festivaali- ja tapahtumajärjestäjiä Norpas ry:n järjestämällä verkostoitumismatkalla Pietarissa toukokuussa 2019

Norpas ry on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella taide- ja kulttuurivaihtoa Suomen ja Venäjän välillä vuodesta 2017 lähtien.

Taiteenvaihdon hankeen päämääränä on taiteellisesti korkeatasoisten monitaiteellisesten esitysten liikkuvuus Suomen ja Venäjän välillä sekä näiden taideprojektien näkyvyyden kohentaminen.

Toimintaidean perustana on ajatus siitä, että projektiin osallistuvilla tahoilla on vahva tuntemus paikallisesta taidekentästä.

Tavoitteenamme on:

 • Parantaa Suomen ja Venäjän välisiä kulttuuriyhteistyön edellytyksiä luomalla verkoston, joka mahdollistaa kahdenvälisen kulttuurivaihdon.
 • Kehittää suoraa kanssakäymistä:
  • 1. konkreettisella taideprojektivaihdoilla
  • 2. taiteen kentän tuntemuksen ja tietotaidon jakamisella.
 • Lisätä käytännön yhteistyön ja ideavaihdon avulla Suomen ja Venäjän välistä kulttuurintuntemusta
 • Vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin arvostusta Venäjällä taideprojektien viennin avulla, mutta ennen kaikkea edistämällä yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten taiteenalan toimijoiden välillä.
 • Nostaa populäärikulttuurin suuresta massasta ajankohtaisia ilmiöitä sekä Suomesta että Venäjältä.
 • Toteuttaa hankkeen kautta vuosittain useita taiteilija-/esitysvaihtoa kumppanitapahtumien kanssa
 • Luoda toimiva verkosto, jolla on edellytykset Suomen ja Venäjän välisen taiteilijavaihdon ja kumppanuushankkeiden jatkamiseen.

Kesään 2019 mennessä Norpas on vienyt Venäjälle kolme esitystä ja tuonut toistakymmentä esitystä Suomeen. Esityksen taidealoja ovat olleet musiikki, elokuva, valokuva, valokuvakonsertti ja teatteri.

Lisäksi Norpas on järjestänyt kaksi matkaa Venäjälle, joista jälkimmäisellä kerralla veimme 35 festivaali- ja tapahtumajärjestäjää yhteensä 26 eri tapahtumasta verkostoitumaan Venäjälle. Tapahtumia oli ympäri Suomen Sodankylästä Rääkkylään ja Kouvolasta Turkuun. Venäläisiä tapahtumia verkostoitumistapaamisessa oli yhteensä 14 kappaletta. Samalla vierailimme SKIF-festivaaleilla ja kävimme tutustumassa useaan eri kulttuuri- ja tapahtumatiloihin.