Elektronista musiikkia vasta-alkajille LauNau:n, Antti Tolvin ja Tuomo Tammenpään ohjauksessa

Kuvataiteilija Johanna Turusen ja vaatemuotoilija Maria Keltomäen serigrafia työpaja.

Manu Louis, Plastic fanfare

Jasmin Martorell, laulutyöpaja, 2 päivää

Mestarityöpaja: Maija Albrecht

Mestarityöpaja : Sanna Kannisto

Johanna Turunen ja Huck Middeke: Elävän mallin piirustusta luonnossa.

Manu Louis

Manu Louis: PLASTIC FANFARE-musiikkityöpaja  

Taalintehtaalla 29.7-3.8 2019, esitys 2.3. tai 4.8. Norpas-festivaaleille

Belgialaisen säveltäjän ja multi-instrumentalistin Manu Louisin Plastic Fanfare on sekä sävellys, että improvisaatiotyöpaja, johon kuka vaan voi osallistua.

Festivaalia edeltäväksi viikoksi koottavaan orkesteriin kaivataan musiikin harrastajia esimerkiksi paikallisesta kuorosta tai big bandistä sekä muuten vaan innokkaita osallistujia, joilta ei vaadita musiikin harrastustaustaa.

Esitykseen haetaan myös solistiksi muusikkoa, lavarunoilijaa, performanssitaiteilijaa, tanssija tms.

Orkesteri säveltää ja valmistaa Manu Louisin johdolla karnevalistisen musiikkiesityksen Norpas festivaaleille 29.7-2.8. välisenä aikana.

Plastic fanfare (tulkitse monin tavoin: muovinen tai muovailtava, uusia muotoja ottava) on folkloren ja paikallisen perinteen uudelleen muokkausta. Se on harrastajamuusikoiden, musiikin ammattilaisten ja ei-muusikoiden karnevalistinen kohtaaminen pop- ja kansanmusiikin, erilaisten rytmiryhmien ja lyyristen melodioiden parissa.

Ilmoittaudu täällä: https://forms.gle/AhKoucAiQ3qi9grE8

Plastic fanfariin tarvitaan:

1.Musiikkiorkesteri(t).

2. Muovisoittimia soittava orkesteri, jonka jäsenet eivät ole muusikoita
3. Paikallinen solisti/solisteja (muusikko, lavarunoilija, performanssitaiteilija, tanssija… yms.)
4. Muita erikoisia musiikkilaitteita, jotka säveltäjä tuo paikalle
5. Orkesterijohdon assistentti/ryhmänjohtaja/paikallinen musiikkiaktiivi

Musiikkiorkesteri(t).

Platic fanfarin lähtökohtana on paikallisten kokoonpanojen oma osaaminen (perinteinen tai moderni) johon yhdistetään nykymusiikin tekniikoita. Kiinnostavaa sävellyksen ja improvisaation kannalta on orkesterin tai muusikkoryhmän oma musiikkityyli, ammattiosaaminen ja perinne, mutta myös sen heikot kohdat, epätäydellisyys ja arvaamattomuus, joita jokainen orkesteri pitää sisällään. Työpajassa tuodaan erilaisilla improvisaatiotekniikoilla esiin näitä jännitteitä uutta sävellystä luovassa hengessä.

Sävellyksessä käytetään jokaisen ryhmän äänimaisemaa ja erikoispiirteitä: rytmiä, harmoniaa, yhteissointia ja dynamiikkaa uuden musiikin hyvinkin yksinkertaisiin tekniikoihin yhdistettyinä. Mukana on soundpaintingia, drone-tekniikkaa, improvisaatiota, yms. Näin lyhytkin kollektiivinen musiikki-improvisaatio voi johtaa mainioon yhteiseen musikaaliseen kokemukseen ja useiden monimuotoisten äänikerrosten yhteenliittymiseen.

(Ideaali osanottajamäärä: 30-40 harrastajamuusikkoa)

Muovi-instrumenttiorkesteri (ei-muusikoille)

Orkesteri koostuu ihmisistä, jotka eivät ole muusikoita tai harrastaneet aktiivisesti musiikkia. Instrumentteina on pulloja, piippuja, muovitorvia, pillejä, yms. Useiden 1900-luvun teorioiden mukaan musikaalisuus on ihmisessä sisäsyntyistä kuten mikä tahansa luonteenpiirre, toiset osaavat sen paremmin, toisilla on siihen koulutus, mutta se on kuitenkin kaikissa. Uusilla tekniikoilla musikaaliset piirteet voidaan saada esiin nopeasti ja tuoda myös esiin se, mikä on häiritsevää hälyä, ääntä, musiikkia, melua tai jotain siltä väliltä ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Solisti (t)

Orkesteriin tarvitaan myös ainakin yksi solisti, slam-runoilija, improvisaattori, virtuoosimuusikko, tms, jonka avulla organisoidun ryhmän voima peilautuu virtuoosimaisen/karismaattisen henkilön vetovoimaan. Tämä sooloesiintyjä voisi olla myös joku festivaalin pääesiintyjistä

Muut musikaaliset elementit

Manu Louis soittaa elektronisen musiikin laitteita, sampleja, äänimaisemia, kitaroita, ja johtaa orkesteria.

Orkesterijohdon assistentti/ryhmänjohtaja/paikallinen musiikkiaktiivi

Projektin johtaja/vetäjä, jolla on ymmärrystä sekä paikallisen musiikkimaun että avantgarde-musiikin päälle. Hyvät suhteet paikalliseen musiikkiskeneen ovat välttämättömät.

TYÖMETODIT
ALUSTAVA VALMISTELU:

  1. Muusikoiden, vapaaehtoisten ei-muusikoiden ja ryhmänjohtajan löytäminen ja innostaminen projektiin.
  2. HARJOITUKSET
    – 1 harjoitus (2-3h) con Plastisen orkesterin eli vapaaehtoisten kanssa
    – 1 harjoitus (2-3h) kaikkien muusikoiden kanssa
    – 3 harjoitusta (2h) kaikki yhdessä