On suorastaan elintärkeää antaa kaikkien kukkien kukkia. Valimo, lauantaina 3.8. klo 13:00-14:30, 5 €

Antti Majava: Elämää ylläpitävä monimuotoisuus – esitelmä

György Ligeti: Poème symphonique, teos 100:lle mekaaniselle mestronomille


Elämää ylläpitävät järjestelmät ovat luonnontieteellisen konsensuksen mukaan uhattuja ihmisen epäkestävän toiminnan takia. Ilmastonmuutoksen lisäksi meitä ja kaikkia muitakin lajeja uhkaavat luonnon monimuotoisuuden kapeneminen, saastuminen, kemikalisaatio, maan käytön muutokset ja lukuisat muut etenevät ekologiset kriisit. On tärkeää tunnistaa kaikkien epäsuotuisien kehityskulkujen toisiaan voimistavat ja nopeuttavat yhteisvaikutukset.
Kasvun rajat ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta kulutusta ja päästöjen kasvua ei edes Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa ole pystytty hillitsemään. Ympäristökriisi onkin ymmärrettävä myös sosiaalisena ja kulttuurisena kriisinä. Emme pysty toimimaan tosiasioiden edellyttämällä tavalla, ja tämä kykenemättömyytemme uhkaa kulttuuriemme jatkuvuutta.
Teknologinen kehitys ei tutkijoiden enemmistön mukaan enää riitä hillitsemään kriisikehitystä. Tarvitaan käyttäytymisen, toimintatapojen ja kulttuuristen ihanteiden muutoksia. Siksi Norpaksen kulttuurifestivaali on juuri oikea paikka käydä keskustelua siitä, miten ilmastoa ja itseämme ahdistava ihmisyytemme voi sopeutua elämää ylläpitävien järjestelmien reunaehtoihin.


Antti Majava

Antti Majava on valmistunut taitelijaksi Kuvataideakatemiasta ja on tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa. Hän on BIOS -tutkimusyksikön* ja Mustarinda-seuran perustajajäsen. Majava on työskentelyssään tuonut yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen osaajia ja näkökulmia sekä luonut alustoja materiaaliset reunaehdot huomioivien taiteellisten ja arkisten käytäntöjen kokeilulle ja vakiinnuttamiselle. Sosioekologisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössään hän tutkii luonnon, yhteiskunnan ja tieteen vaikutusta taideilmiöiden kehittymisessä ja vastaavasti taiteen roolia sosioekologisissa ja tieteellisissä murroksissa.

*BIOS on ohjelmointikielellä Basic Input Output system ja kreikaksi hyvä/kunnon elämä (lähde Sitra)