Esitelmä ja keskustelutilaisuus luonnon monimuotoisuuden tai sen kapenemisen roolista ihmisen elinolosuhteiden kehittymisessä. ”Monille on vielä epäselvää, että tutkijoiden mukaan monimuotoisuuden kapeneminen on yhtä akuutti ja laaja uhka kuin ilmastonmuutos. ”

Antti Majava on valmistunut taitelijaksi Kuvataideakatemiasta ja on tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa. Hän on BIOS -tutkimusyksikön* ja Mustarinda-seuran perustajajäsen. Majava on työskentelyssään tuonut yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen osaajia ja näkökulmia sekä luonut alustoja materiaaliset reunaehdot huomioivien taiteellisten ja arkisten käytäntöjen kokeilulle ja vakiinnuttamiselle. Sosioekologisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössään hän tutkii luonnon, yhteiskunnan ja tieteen vaikutusta taideilmiöiden kehittymisessä ja vastaavasti taiteen roolia sosioekologisissa ja tieteellisissä murroksissa.

*BIOS on ohjelmointikielellä Basic Input Output system ja kreikaksi hyvä/kunnon elämä (lähde Sitra)