Lördag, 4.8. kl. 14:30— 15.30 Bio Pony, 5 €
Nelli Palomäki: bildföreställning och artist talk

Tilldragande och själfulla svartvita bilder och tankar kring deras uppkomst, det får man uppleva när den internationellt kända fotografen Nelli Palomäki kommer för att förevisa sina porträtt och berätta om sina verk. Vad händer, när Palomäki säger att en människa förvandlas till en annan i porträttet? Är bilderna fragment av andras minnen eller av fotografen själv?

Isabella och Josefin