17:15–19:15 Gjuteriet, gratis 
Marja Helander: Eatnanvuloš lottit – Maan sisällä linnut -kortfilm
Nonstop,  ca. 11 min. Regissör Marja Helander är på plats i början av föreställningen

Tillsammans med Finlandssvenskt filmcentrum