Lördag 4.8. kl 13:30–15:30  Gjuteriet, gratis 
Dimitry Markov: #Draft #Russia, nonstop bildpresentation, ca. 15 min

På Norpas-festivalen får besökarna se en berörande bildpresentation med fotografier av fotografen och socialarbetaren Dmitry Markov. Materialet är från hans bok  #Draft #Russia som utkom i år.

Markov, hemma från Puskin nära Moskva, har strövat omkring med sin mobilkamera i det ryska landskapet och dokumenterat det brokiga och karga livet i all dess absurditet. Markov betraktar livet med en humanistisk, sympatiserande och stundvis också humoristisk blick.. I läge som läge ser han en möjlighet till ett mänskligt bemötande och beskriver också de mest uppslitande händelser  öppet utan att moralisera.

Före boken publicerades hade Markov i första hand visat sina bilder på Instagram där han har hundratusen följare.  År 2015 fick Markov Getty Images Instagramstipendiet för dokumentfotografer.