Masuunin ranta-alue
Joaquin Jara, ympäristötaideteos,  julkistus perjantaina 4.8. klo  16:00

Barcelonalainen monitaiteilija Joaquín Jara kiinnostui kuvataiteessa erityisesti barokin tavasta kuvata ihmistä ja aloitti taiteilijauransa maalarina, mutta tie vei monenlaisille urille ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin mm. elokuvan ja tanssin parissa.

Jara tulee Suomeen ensimmäistä kertaa, mutta hänen teoksiaan voi löytää mm. Ruotsin, Ranskan, Baleaarien, Espanjan, Itävallan ja Yhdysvaltojen eri kansallispuistoista, metsistä ja urbaaneista ympäristöistä.

Viimeisimmät vuodet Jara on keskittynyt tekemään taiteellisia interventioita erilaisissa miljöissä niin urbaaneissa kuin luonnonympäristöissäkin. Samalla yhä olennaisemmaksi osaksi teosta on tullut myös aika ja luonto itse. Ihmisen muotokuva, ruumis, tai kasvot, ovat näissäkin teoksissa useimmiten läsnä ja erilaisten ulkoisten prosessien muokattavana. On mahdoton sanoa – ja epäolennaistakin–, milloin teos on valmis, sillä jokainen hetki luo uuden tason, jonka haurastuminen, maatuminen ja ränsistyminen on aikaansaanut.

Norpas festivaaleilla Joaquín Jara toteuttaa Taalintehtaalle pysyvän ympäristötaideteoksen ja pitää myös ympäristötaidekurssin.

www.joaquinjara.net

YMPÄRISTÖTAIDEKURSSI

Norpas ry järjestää ilmaisen kolmepäiväisen ympäristötaidekurssin Taalintehtaalla.

Kurssi rakentuu teoreettisen ja käytännön oppien ja harjoitteiden kokonaisuudesta. Kurssilla perehdytään kuvanveiston ja ympäristötaiteen perusteisiin ja teoriaan, tehdään havainnointiharjoituksia Taalintehtaan ympäristössä sekä käytännön harjoituksia.

Kurssin aikana osallistujat voivat omien kokemuksiensa kautta auttaa myös Jaraa syventymään paikallisen luonnon ja paikallishistorian väliseen suhteeseen. Osallistujat voivat halutessaan osallistua myös lopullisen pysyvän ympäristötaideteoksen valmistamiseen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot kurssista: info@festivalnorpas.fi

KURSSI

– Taalintehtaalla 28.-30.7.

– kurssi sopii kaikentasoisille, ei vaadi ammattilaiskäsityöläis-/taiteilijataustaa

– kurssilla perehdytään erilaisiin kuvanveiston tekniikoihin ja käsitellään erilaisia materiaaleja

– kurssilla pyritään paneutumaan jokaisen tekijän henkilökohtaiseen ympäristö/taidefilosofiaan

– kurssi on ilmainen, mutta ei sisällä majoitusta, ruokailuja, tms.

– kurssikielenä on englanti

– ilmoittautumiset: info@festivalnorpas.fi

Tarkemmat kuvaukset kurssipäivistä:

1. päivä: Kuvanveiston ja ympäristötaiteen perusteita ja teoriaa. Ensimmäisenä päivänä jäsennellään taiteellisen työskentelyn perusteteita ja vaiheita, sekä nähdään esimerkkejä Jaran ja muiden taiteilijoiden töistä ja keskustellaan niistä. Jaran symboliikkaa pursuava kielenkäyttö ja räiskyvä persoona ovat omiaan elävöittämään kurssin teoreettista osuutta.

2. päivä: Havainnointiharjoituksia. Mennään Taalintehtaalla erilaisiin paikkoihin ja mietitään, miten paikkakunnan historia, ympäristö ja elämä saatetaan yhteyteen työn alla olevan teoksen kanssa. Jara nimittää tätä vaihetta ympäristön poetisoinniksi.

3. päivä: Käytännön harjoituksia. Edellisten päivien työn pohjalta aletaan työstää käytännössä pieniä kuvanveistosharjoituksia ympäristöön ja rakentaa niiden kautta merkityksiä. Jaran mukaan tämä on nurinkurista psykoanalyysiä: sen sijaan, että psyyke suhteutettaisiin ympäröivään maailmaan, rakennetaan nyt ympäristön analysoinnin pohjalta teokselle sielu.