Nyheter

Femte Festival Norpas i Dalsbruk 19-21.8.2016

Teija

juni 7th, 2016

Den tvärkonstnärliga festivalen Norpas Festival rör sig också i år fritt mellan olika konstformer och -stilar, utan att bry sig om genregränser. Från ett intimt ordkonstnärligt bastuprogram, förflyttar vi oss bekvämt till bruksortens gamla byggnader för att uppleva känslan vid den spanska, nigerianska eller finska musikens rötter, eller hur mongolisk strupsång, den medeltida vevlirans toner …